POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiții

1.1 Societatea:

Denumire: S.C. SNKRIND S.R.L. denumită în cele ce urmează și SNKRIND

Reg com: J40/5106/2015,

C.I.F.:RO 34429660

Adresa: Dr. Cooperativei nr 77, Corp B, ap 13

Telefon:

1.2 Prelucrare date cu caracter personal: S.C. SNKRIND S.R.L. este înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul ________________.

1.3 Site: Domeniul sneakerindustry.ro, denumit în continuare “Sneaker Industry” și subdomeniile acestuia, deținut și administrat de către Societate.

1.4 Utilizator: orice persoană care accesează site-ul și conținutul.

1.5 Client/cumpărător: persoana care efectuează o Comandă.

1.6 Conținut:

- toate datele și informațiile care pot fi accesate în orice fel prin utilizarea unui echipament informatic.

- conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau membrilor/clienților.

- orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al SNKRIND utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta.

- informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de SNKRIND într-o anumită perioadă.

- informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care SNKRIND are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă.

- date referitoare la SNKRIND sau alte date privilegiate ale acestuia.

1.7 Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

1.8 Cont: - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur utilizator accesul la zone restricționate ale site-ului prin care se face accesul la SERVICIU.

1.9 Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vanzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vanzătorului și a Cumpărătorului.

1.10 Preț: - prețul pe care îl poți vedea pe pagina fiecărui produs, alături de prețul de vânzare oferit/practicat de SNKRIND.

1.11 Tranzacție - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către SNKRIND către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către SNKRIND sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

1.12 Newsletter / Alertă - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfașurate de către SNKRIND într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea SNKRIND cu referire la informațiile conținute de acesta.

1.13 Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

1.14 Limbile utilizate pe site. Limbile utilizate pe site sunt limba română și limba engleză. Utilizatorul, prin accesarea site-ului declară că cunoaște și ințelege aceste limbi și că nu are probleme în înțelegerea conținutului.

1.15 Zi – ziua calendaristică.

2. Generalități.

2.1 Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/Conținutului/Serviciului de către utilizator, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între SNKRIND și acesta.

2.2 Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, conținutului/Serviciului, implică aderarea utilizatorului la prezentele termeni si condiții; Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii si condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii și condițiile valabile la momentul comenzii.

2.3 Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil la adresa www.sneakerindustry.ro.

2.4 Prin folosirea Siteului/Conținutului/Serviciului, utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului SNKRIND sau oricărui terț cu care SNKRIND are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5 În cazul în care utilizatorul nu este de acord și/sau nu accepta și/sau iși revocă acceptul dat pentru termeni si condiții va trimite un e-mail pe adresa www.sneakerindustry.ro arătând că renunță la accesul la serviciu, alte servicii oferite de SNKRIND prin intermediul site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea SNKRIND de orice natură (electronic, telefonic, etc) și că poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut mai sus acesta poate să contacteze SNKRIND sau să folosească legăturile din conținutul primit de la SNKRIND destinate acestui scop.

2.6 Acest site este adresat doar persoanelor fizice care au cel putin 18 ani și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către SNKRIND indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

2.7 Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare într-una din țarile menționate pe site.

3. Conținut și drept de proprietate intelectuală și industrială.

3.1 CONȚINUTUL, ASTFEL CUM ESTE DEFINIT ÎN PREAMBUL, ÎNCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA LOGO-URI, REPREZENTĂRI STILIZATE, SIMBOLURI COMERCIALE, IMAGINI STATICE, IMAGINI DINAMICE, TEXT ȘI/SAU CONȚINUT MULTIMEDIA PREZENTATE PE SITE, ESTE PROPRIETATEA EXCLUSIVĂ A SNKRIND ACESTEIA FIINDU-I REZERVATE TOATE DREPTURILE OBȚINUTE ÎN ACEST SENS ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT (PRIN LICENȚE DE UTILIZARE ȘI/SAU PUBLICARE). UTILIZATORULUI NU ÎI ESTE PERMISĂ COPIEREA, DISTRIBUIREA, PUBLICAREA, TRANSFERUL CĂTRE TERȚE PĂRȚI, MODIFICAREA ȘI/SAU ALTFEL ALTERAREA, UTILIZAREA, LEGAREA LA, EXPUNEREA, INCLUDEREA ORICĂRUI CONȚINUT ÎN ORICE ALT CONTEXT DECÂT CEL ORIGINAL INTENȚIONAT DE SNKRIND INCLUDEREA ORICĂRUI CONȚINUT ÎN AFARA SITE-ULUI SNKRIND ÎNDEPĂRTAREA ÎNSEMNELOR CARE SEMNIFICĂ DREPTUL DE AUTOR AL SNKRIND ASUPRA CONȚINUTULUI PRECUM ȘI PARTICIPAREA LA TRANSFERUL, VÂNZAREA, DISTRIBUȚIA UNOR MATERIALE REALIZATE PRIN REPRODUCEREA, MODIFICAREA SAU AFIȘAREA CONȚINUTULUI, DECÂT CU ACORDUL EXPRES AL SNKRIND.

3.2 Orice conținut la care utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența termenilor si condițiilor, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între SNKRIND și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea SNKRIND cu referire la acel conținut.

3.3 Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederi ale prezentului document.

3.4 În cazul în care SNKRIND conferă utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă intr-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea SNKRIND față de respectivul utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

3.5 Niciun conținut transmis către utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SNKRIND și/sau al angajatului sau colaboratorului SNKRIND care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezinta o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.7 Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin termeni și condiții sau acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. Contact

4.1 SNKRIND publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare.

4.2 Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, utilizatorul permite automat SNKRIND să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

4.3 Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea SNKRIND de a contacta utilizatorul.

4.4 Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate SNKRIND se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil utilizatorului și SNKRIND, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea SNKRIND în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

4.5 Utilizatorul declara expres ca datele de contact furnizate ii apartin (adresa de email, numar de telefon, adresa de livrare) si ca vor putea fi folosite de catre SNKRIND in comunicarile sale cu utilizatorul.

5. Newslettere și alerte

5.1 În momentul în care, utilizatorul își creează un Cont pe Site, cu acceptarea aferentă a Termenilor si Condițiilor, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea SNKRIND prin modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

5.2 Datele preluate de la utilizator în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către SNKRIND în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3 Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către membru se poate face în orice moment.

5.4 Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite (în partea de jos a e-mail-ului în secțiunea “click aici pentru dezabonare”), acolo unde această opțiune este tehnic posibilă.

5.5 Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru termeni si condiții și se aplică doar ulterior transmiterii intenției de renunțare.

5.6 SNKRIND iși rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice utilizator care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea SNKRIND, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

6. Politica de confidențialitate

6.1 SNKRIND poate colecta date cu caracter personal și date cu caracter special, pe paginile Site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului/clientului, în următoarele scopuri:

- validarea, expedierea si facturarea comenzilor către acesta (SNKRIND condiționează de confirmare scrisă sau telefonică expedierea primei comenzi pentru un Cont nou, pentru conformitatea datelor).

- ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informații privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta.

- pentru a facilita accesul acestuia la serviciu.

- trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic (e-mail) și/sau telefonic (apel telefonic, SMS).

- scopuri statistice.

6.2 Prin crearea contului, fiecare utilizator și-a exprimat consimțământul ca SNKRIND să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. De asemenea, prin crearea Contului fiecare utilizator/membru și-a dat acordul ca SNKRIND să transmită datele sale cu caracter personal către partenerii contractuali ai SNKRIND, în vederea prelucrării respectivelor date. Partenerii SNKRIND în vederea prelucrării datelor sunt persoane împuternicite conform Legii nr. 677/2001 și notificate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

6.3 Oricare utilizator are dreptul de a obține de la SNKRIND, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat.

b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii.

d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.4 Oricare utilizator are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către SNKRIND a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

SNKRIND poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametrii) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către SNKRIND pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.

6.5 Politica de utilizare Cookie-uri

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile SNKRIND pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul coșului de cumpărături.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încat administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale site-ului SNKRIND.

6.6 Utilizatorul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocandu-și astfel acordul dat pentru termeni și condiții, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

6.7 În cazul în care Clientul optează pentru plata online cu cardul a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul LibraPay și PayPal. Societatea _______Libra Bank__________ este furnizorul SNKRIND de soluție software de facilitare a comerțului electronic adică servicii de plată, administrare plăți și protecție antifraudă.

Text 3D Secure

3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor și vânzătorilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2), Card Avantaj, cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

SNKRIND nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

6.8 Politica de confidențialitate SNKRIND se refera doar la datele furnizate voluntar de către utilizator exclusiv pe site. SNKRIND nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

6.9 SNKRIND se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.10 Sneaker Industry folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul SNKRIND. În cazul pierderii de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul Sneaker Industry, Societatea nu-și asuma nicio responsabilitate.

Excepție de la prevederile de mai sus va face situația în care transferul/ accesarea/ vizualizarea/ etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

6.11 SNKRIND nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conține aceste date.

6.12 Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin acessarea contului și parolei personale. SNKRIND nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

6.13 Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care acesta rulează va fi considerată o tentativă de fraudare și SNKRIND va porni cerecetarea penală împotriva celui/celor care a/au inițiat aceste acțiuni.

7. Comanda:

7.1 Accesul in vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricîrui utilizator. Pentru motive justificate SNKRIND iși rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel SNKRIND. În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al SNKRIND, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

7.2 Pentru a comanda de pe Sneaker Industry trebuie să deveniți membru sau să optați direct pentru opțiunea guest checkout și să completați datele dvs corecte de contact.

7.3 Pe pagina fiecărui produs veți găsi detaliile necesare (poze, materiale și culori, mărimi disponibile, preț). Selectați mărimea produsului dorit, iar la final, când ați terminat de adaugat toate produsele în "Coșul de cumpărături", apăsați "Finalizează comanda". Prețurile afișate pe pagina produselor sunt în lei, cu TVA, și nu includ taxele de transport. Nu există comandă minimă impusă.

Utilizatorul constientizează / recunoaște că urmează o plată directă. Mai mult, inainte de a face comanda se activează un buton care este etichetat vizibil cu mențiunea “comandă ce implică o obligație de plată”. Prevederea elimină costurile-capcană și opțiunile predefinite.

Începând cu data de 01.10.2016 modificările legislative cu privire la declararea tranzacțiilor între parteneri, conform Ordinului Presedintelui ANAF nr. 3769/2015, se impune ca facturile emise către persoane fizice să cuprindă obligatoriu: numele și prenumele clientului, CNP, domiciliul, mijloc de transport, semnătură delegat.

După ce finalizați comanda veți primi confirmarea comenzii pe adresa de mail completată. În momentul în care produsul este expediat veți primi o altă confirmare, cu statusul comenzii, urmând să primiți factura fiscală și tracking number-ul de la curier, pentru urmărirea expediției.

7.4 Livrarea se face prin curier (Fan Courier, pentru livrările efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei sau DHL, pentru livrările efectuate pe teritoriul European, exceptând România) "din ușă în ușă": coletul vine direct la adresa dumneavoastră într-un timp scurt (Intre 24-48 ore - în zilele lucrătoare). Plata se face ramburs (în momentul în care destinatarul primește coletul direct de la agentul Fan Courier pentru comenzile livrate pe teritoriul Romaniei, suma platită fiind prețul produsului/produselor + prețul transportului) sau prin card bancar (Visa, Mastercard, Maestro, la momentul achiziției).

7.5 Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dvs este gresită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la Centru Fan Courier/DHL zonal timp de 5 zile, după care revin la Expeditor.

7.6 Coletul poate fi expediat atât intern (taxă livrare internă: 20 lei) cât și extern (Serviciul DHL: taxă livrare internațională 95 RON).

7.7 Serviciul de plată a transportului sub 300 lei nu se va putea restitui în cazul returului comenzii respective. Se va returna doar suma produsului sau produselor totală. Serviciul de transport gratuit se aplică exclusiv comenzilor livrate pe teritoriul României. În cazul expedierilor internaționale, se aplică taxa unică de transport de 95 RON.

7.8 În orice situație de stocuri sau lansări limitate, campanii sau promoții, plata cu cardul va avea prioritate. Orice utilizator care va alege plata cu cardul ca modalitate de plată va avea prioritate în raport cu orice alt utilizator care alege o altă modalitate de plată.

7.9 Fiecare comandă este însoțită de documentele fiscale aferente (ex: factură, chitanță) în cutie supraimprimată cu sigla SNKRIND.

7.10 Serviciul de plată a transportului sub 300 lei nu se va putea restitui în cazul returului comenzii respective. Se va returna doar suma produsului sau produselor totală.

8. Dreptul de retragere:

8.1 Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris comerciantul la adresa contact@sneakerindustry.ro că renunță la cumpărare fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat.

– ziua în care Cumpărătorul intra în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese.

– în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

8.2 Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest scop, puteți folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însa obligatorie. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Model de formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

Subsemnatul ……………………………..………...........domiciliat în……………………

CNP.............................................................................................................................

Tel………………………………………………email:

………………………………………………………………

IBAN (cont bancar)…………………………………………..

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse : (cod ; marime)

-

-

Comandate la data de ………………………….…….și primite la data de…………………

Suma va fi restituita în maxim 14 zile lucrătoare conform regulilor de pe site.

Data ………………………

Semnatură Cumpărător………. …………………………..

8.3 Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosita pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

8.4 Cumpărătorului care a notificat SNKRIND retragerea din contract îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a facut referire au fost returnate sau înmânate către SNKRIND sau unei persoane autorizate de SNKRIND să recepționeze produsele, fără întarziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat SNKRIND decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt expediate de Cumparator înainte de expirarea perioadei de 14 zile, împachetate corespunzător pentru protejarea pe durata transportului.

9. Returnarea produselor

Returnarea produselor se va face în urmatoarele condiții:

a) Cumpărătorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor; în cazul în care produsele au un sigiliu, acesta nu are voie să fie desfăcut - produsul trebuie returnat sigilat; starea produselor achiziționate trebuie să fie la fel ca la primirea lor, să nu fi fost purtate sau deteriorate. Produsul trebuie trimis împreună cu toate etichetele și ambalajele nealterate cu care a fost trimis.

b) În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

c) În toate cazurile returnării produselor, costurile de transport pentru returnare sunt suportate de către Cumpărător. Renunțarea la cumpărare în mod repetat va fi considerată abuz, SNKRIND având dreptul să nu mai livreze către respectivul Cumpărător.

d) SNKRIND va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Cumpărător, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul de plăți online.

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SNKRIND, în cazul plății online.

- datele furnizate de către Cumpărător privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte.

- activitatea Cumpărătorului pe site poate și/sau produce daune de orice natura de partea SNKRIND și/sau partenerilor acestuia.

- realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate.

- pentru alte motive obiective.

e) În cazul în care Cumpărătorul renunță la o comandă cu plata efectuată în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plată cu cardul și în care banca emitentă a cardului Cumpărătorului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către SNKRIND în maxim 14 zile de la data la care SNKRIND a luat la cunostiința de acest fapt.

f) Clientul SNKRIND poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract și este indreptățit să primească întreaga contravaloare plătită pentru produse, în următoarele situații:

- Produsele prezintă deteriorări severe care le fac neconforme.

- Produsele livrate sunt diferite (specificații, cantitate, etc) față de comanda plasată.

- Produsele prezintă defecte de fabricație.

- Clientul s-a retras din contract conform OUG 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Clientul SNKRIND nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:

a. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute mai sus are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 14 zile, calculată din ziua lucratoare următoare datei contractului onorat.

b. În cazul în care se returnează un produs având ca motivație una dintre situațiile prevăzute anterior iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (nepurtat, cu ambalajele, documentele care l-au însoțit, cu toate componentele intacte).

c. În cazul în care produsele conforme au fost confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar.

d. În cazul în care au fost comandate și livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client (aceste produse sunt marcate în prezentare ca produse nereturnabile).

e. Clientul va fi informat în e-mailul de plasare a comenzii dacă acesta este returnabil sau nu și dacă există costuri în caz de retur. Produsele ce constituie un kit/set trebuie returnate ca un kit/set.

Returnarea se face folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o alta modalitate de plata și cu condiția de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării.

Pentru orice alte detalii vă rugăm să ne contactați.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

10. Calitate și garanție

Toate Bunurile comercializate de către SNKRIND, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Garanția Comercială oferită produselor comercializate pe SNKRIND, vă asigură toate drepturile conferite de legislația în vigoare (Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, O.G nr.21/1992, republicată-privind protecția consumatorilor). Garanția comercială oferită nu afectează drepturile conferite consumatorului de legislația în vigoare privind garanția legală de conformitate și garanția de viciu ascuns. Garanția pentru neconformitate presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care Clientul notifică comerciantul în scris în termenul legal (în termen de 2 luni de la descoperirea neconformității ); SNKRIND nu înlocuieste și nu repară produsele defecte sau neconforme. Clientul nu este îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru produsele care se dovedesc neconforme și, prin plasarea comenzii, declară că acceptă să primească contravaloarea produselor și transportului în cazul lipsei de conformitate, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care utilizatorul a adus la cunostință SNKRIND lipsa de conformitate a produsului.

Declarație referitoare la garanție:

La cererea cumpărătorului, garanția va fi oferită în scris sau pe orice alt support durabil, disponibil și accesibil acestuia.

Denumirea și datele de identificare ale vânzătorului: S.C. SNKRIND S.R.L.

Reg com: J40/5106/2015, C.I.F.:RO 34429660 , adresa: Dr. Cooperativei nr 77, Corp B, ap 13

Elementele de identificare ale produsului: denumire, model, culoare, mărime – sunt cele specificate în factura fiscală.

Termenul de garanție comercială este de 45 zile de la data livrării produsului, pentru deficiențe neimputabile consumatorului. Garanția legală de conformitate este de 2 ani conform art 16. din Legea 449/2003. Perioada de remediere pentru garanția legală de conformitate și garanția comercială este de maxim 15 zile calendaristice din momentul informării de catre Cumpărător. Durata medie de utilizare a produselor comercializate de SNKRIND este de 6 luni.

Pentru a NU pierde garanția este obligatorie respectarea instrucțiunilor de folosire a încălțămintei și îmbrăcămintei de pe etichetele tehnice aflate pe produse și cu respectarea măsurilor de mai jos:

După fiecare purtare încălțămintea se pune pe calapoade potrivite ca mărime și format. Încălțămintea trebuie curățată și uscată înainte de aplicarea oricărui tratament pentru încălțăminte, creme, etc.

Curățarea încălțămintei

Atenție! Se interzice cu desăvârșire spălarea încălțămintei în mașina de spălat!

– încălțămintea cu fețe de piei netede sau presate se curață de praf cu o cârpă moale sau perie, iar petele de grăsime sau alte impurități se îndepărtează cu o cârpă și soluții special concepute pentru întreținerea acestui tip de piele.

– pentru buna întreținere a pielii, după câteva purtări se aplica un strat de cremă pentru încălțăminte, după care se lustruiește cu o perie moale sau o cârpă.

– încălțămintea cu fețe din piei de antilopă sau nabuc, se perie cu o perie specială pentru aceste tipuri de piei. Nu folosiți apă pentru că fața materialului s-ar putea păta. Petele de grăsime se îndepărtează folosind soluție contra petelor specială pentru pielea de antilopă sau nabuc. Citiți și aplicați numai conform instrucțiunilor producătorului soluției pentru întreținerea pielii tip antilopă, nabuc, căprioară.

– încălțămintea cu fețe din iac, piei metalizate, lăcuite, se curăță de praf cu o cârpă moale. Ea trebuie ferită de contactul direct cu solvenții organici (alcool, acetonă, etc).

- încălțămintea cu fețe textile se recomandă a fi purtată pe timp uscat. După fiecare purtare, încălțămintea se curăță de praf cu o perie de haine uscată. Nu folosiți înălbitor. Petele de pe încălțămintea confecționată din material textil de cele mai multe ori nu se mai pot îndepărta, așa că evitați pătarea acestora cu lichide sau substanțe ce pătează textilele în general: vin roșu, ceară, ulei, oțet, vopsea, etc. Nu se introduc în mașina de spălat rufe.

– încălțămintea cu fețe de inlocuitor se curăță după fiecare purtare cu o cârpă umedă. Nu se va folosi cremă de ghete pentru lustru.

Când folosiți produse de întreținere, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului acestora. Recomandăm achiziția produselor de intreținere comercializate de SNKRIND.

Încălțămintea se usucă lent, natural, la temperatura camerei, ferită de surse directe de căldura, care pot deforma iremediabil fețele produselor. La toate categoriile de mai sus se interzice spălarea cu apă a încălțămintei sau contactul îndelungat cu aceasta. Este interzisă folosirea de înălbitori sau alte subtanțe pentru scoaterea petelor, altele decât cele special concepute în acest scop.

Atenție! Udarea puternică a fețelor cu apa sau cu alte lichide va duce la dezlipirea încălțămintei, deteriorarea fețelor și implicit la pierderea garanției produsului. Încălțămintea cu fețe textile sau din piele nefinisată (velur,nabuc, etc) prezentând cusături decorative sau perforații, precum și încălțămintea cu tălpi din piele sau cusute, se recomandă a fi purtată doar pe timp uscat, deoarece există riscul pătrunderii apei în interior.

Depozitare

Încălțămintea nu se va depozita lângă sursa de caldură sau în mediu umed și se va feri de acțiunea produselor petroliere și a solvenților organici (benzină, alcool, acetonă, etc).

Fața încălțămintei se va feri de lovituri directe sau înțepături.

Purtare

Pentru a crea condiții tehnice de purtare și a mări durata de folosire, se recomandă purtarea alternativă a 3 perechi de încalțaminte. Se recomandă folosirea încalțătorului.

Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru defectele apărute ca urmare a folosirii incorecte, necorespunzătoare sau a disconfortului apărut ca urmare a purtării încălțămintei de mărime necorespunzatoare. Deoarece căptușeala încălțămintei nu a fost tratată chimic pentru fixarea pigmentului de culoare (cu scopul de a proteja pielea piciorului dumneavaostră) este posibilă decolorarea.

Nerespectarea modalităților de întreținere și utilizare atrage pierderea garanției. Nu se consideră lipsă de confirmitate semnele, petele, decolorările, zgârieturile ori urmele de frecare datorate purtării normale.

11. Frauda

11.1 SNKRIND nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

11.2 Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

11.3 SNKRIND declină orice responsabilitate, în situația în care un utilizator ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele SNKRIND.

Utilizatorul va informa SNKRIND asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

11.4 SNKRIND nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

11.5 Comunicările realizate de către SNKRIND prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

11.6 Urmatoarele scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutului. SNKRIND își rezervă dreptul de a pune în miscare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

11.6.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

11.6.2. de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către SNKRIND către Membru / Client.

11.6.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.

11.6.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către SNKRIND către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

12. Limitare de responsabilitate

12.1SNKRIND nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui utilizator care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni si Condiții.

12.2SNKRIND nu raspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

12.3 SNKRIND nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că serviciul va fi potrivit cerințelor clientului, serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel, produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

12.4 În limita prevederilor Termenilor și Condițiilor, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau Membru și oricare dintre cei care iși fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

12.5 În limita prevederilor Termeni și Condiții, SNKRIND nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

13. Forță majoră

Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este înca în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

Cu titlu exemplificativ și nu exhaustiv, SNKRIND nu este răspunzătoare pentru expedieri întarziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații / circumstanțe independente de voința noastră:

- blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei.

- căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea soșelei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfașurări a itinerariului propus.

- cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc.

- cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14. Litigii

14.1 Orice dispută cu referire la prezentele Termeni si Condiții care ar putea să apară între Utilizator/Client și SNKRIND se va rezolva pe cale amiabilă.

14.2 Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Utilizator/Client și SNKRIND sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi solutionat de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile la sediul SNKRIND.

15. Dispoziții finale

15.1. SNKRIND iși rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

SNKRIND iși rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

15.2. Orice comentarii, întrebări, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.sneakerindustry.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea SNKRIND.