REGULAMENT

 

 

1.    ORGANIZATORUL

 

1.1.  Concursul „Kickin’It” (denumit în continuare ”Concursuri”) sunt organizate de către societatea SNKRIND SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5106/2015, cod unic de înregistrare 34429660, în calitate de operator de date cu caracter personal (în continuare ,,Organizatorul’’ sau „Sneaker Industry”)

1.2.  Concursurile se vor desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, îndeplinind condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului Regulament, vor participa la Concursuri (denumite în continuare „Participanți”).

1.3.  Prin participarea la Concurs se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

2.    PREMIUL

 

2.1.  Organizatorul ofera participantilor posibilitatea de a castiga unul din premiile indicate in cuprinsul art. 2.2, bunurile anterior mentionate revenindu-le acestora in mod gratuit, in conditiile prezentului Regulament.

 

2.2.  Valoarea totala a premiilor este de 459 RON.

 

2.3.  Premiile care pot fi câștigate prin participarea la concursul reglementat prin prezentul regulament se concretizeaza in :

 

è O pereche NIKE SB Dunk Low Pro „Chicago” BQ6817-600 – marimea 45.

2.4.  Participanțiii vor putea castiga, în condițiile prezentului regulament, un singur produs din cele mentionate in cuprinsul art. 2.2.

 

3.    LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

3.1.  Concursul se va desfășura exclusiv online, pe domeniul de Instagram al utilizatorului, @sneakerindustry.

 

4.    CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

4.1.  Concursurile sunt destinate persoanelor fizice cu vârsta de peste 14 ani, inclusiv.

4.2.  Participanții trebuie să fie posesori ai unui act de identitate ce conține poza și date de identitate (BI/CI/Pașaport/Permis auto/ permis de ședere etc).

4.3.  Participanții se pot înscrie o singură dată la concursuri, iar nerespectarea acestei condiţii atrage invalidarea înscrierii participantului.

4.4.  Participarea nu implică nicio taxă şi nicio obligaţie a participantului, cu excepţia respectării regulamentului.

4.5.  Angajații societății organizatoare au dreptul de a participa la concursurile organizat de către aceasta, cu respectarea tuturor condițiilor impuse de prezentul Regulament, ca orice alt participant.

 

5.    MECANISMUL DE PARTICIPARE

 

5.1.  Participantul se va înscrie în perioada 15-20 septembrie 2023, dupa publicarea anunțurilor de organizare a concursurilor de către Organizator.

5.2.  Participantul se va urmand pasii enumerati in anuntul concursului.

5.3.  Participantul nu își poate anula înscrierea, acesta rezervându-și dreptul de a nu revendica produsul castigat in urma extragerilor organizate.

5.4.  În termen de 48 de ore de la finalizarea perioadei de înscriere, organizatorul va efectua extragerea, prin intermediul site-ului www.commentpicker.com.

5.5.  Organizatorul își rezervă dreptul de nu anunța public câștigătorii, aceștia din urmă vor fi anunțați prin intermediul unui mesaj pe platforma Instagram  

5.6.    Prin mesajul transmis, Organizatorul îi va furniza participantului toate informațiile necesare pentru a intra în posesia premiului câștigat, respectiv adresa de la care poate ridica produsul, intervalul orar în care se pot prezenta și timpul limită de prezentare.

 

 

 

 

6.    INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI

 

6.1.  În termen de 48h de la primirea mesajului de tip DM din partea Organizatorului, participantul câștigător trebuie să ii raspunda organizatorului pentru a intra in posesia premiului. In cazul in care acest termen nu este respectat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a alege un alt castigator.

6.2.  Participantul va putea ridica produsul castigat doar prin comunicarea prin intermediul platformei Instagram/e-mail.

6.3.  Organizatorul va livra produsul, fără nicio excepție.

6.4.  Plata tuturor obligatiilor fiscale (plata impozitelor datorate pentru veniturile din premii conform Codului Fiscal etc.) corespunzatoare premiilor acordate in baza concursului organizat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament revine in sarcina societatii SNKRIND SRL.

6.5.  În cazul neprezentării sau neîndeplinirii condițiilor impuse de prezentul regulament, participantul câștigător nu va putea castiga premiile prevazute la art. 2.2.

6.6.  Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, printr-o decizie internă, neadusă la cunoștința publicului, cum va gestiona premiile nerevendicate.

 

7.    LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

7.1.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nicio eroare din datele furnizate de către participanți, corectitudinea acestor date fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților.

7.2.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului.

7.3.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru neinformarea Participanților despre eventualele modificări apărute în legătură cu desfășurarea concursului, dacă acestea au avut loc cu respectarea art. 9.6 al prezentului regulament.

 

8.    CONFIDENȚIALITATEA DATELOR/PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

8.1.  Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

8.2.  Datele oferite de către Participanți, la momentul înscrierii, vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul acestora și vor putea fi folosite doar în legătură cu desfășurarea concursului.

8.3.  Organizatorul va lua măsurile necesare împotriva utilizării, reproducerii, divulgării, transferării, dezvăluirii sau publicării neautorizate a datelor cu caracter personal colectate în vederea desfășurării concursului.

8.4.  Organizatorul va răspunde cererilor privind exercitarea de către Participant a drepturilor ce rezultă din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

9.    ALTE CLAUZE

 

9.1.  În cazul nerespectării oricăreia dintre condițiile prevăzute de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica Participanții în cauză.

9.2.  În eventualitatea unei neînțelegeri cu privire la validitatea unei participări, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3.  Prin înscrierea la concursurile desfășurate de către Organizator, Participantul declară că este de acord cu toate condițiile de participare, inclusiv cu prevederile acestui Regulament.

9.4.  Prin înscrierea la concursurile desfășurate de către Organizator, Participantul declară că este de acord să fie contactat prin mesaj de tip SMS de către Organizator în vederea comunicării acestuia calitatea de câștigător.

9.5.  Participantul declară că acceptă calendarul de desfășurare a concursurilor, luat la cunoștință prin prezentul regulament.

9.6.  Orice modificări legate de implementarea condițiilor de desfășurare a concursului vor fi comunicate de către Organizator Participanților prin aceeași modalitate de aducere la cunoștința publicului despre existența concursului.