REGULAMENT

- Concurs online -

 

 

1.    ORGANIZATORUL

 

1.1.  Concursul “ONLINE RAFFLE” (denumit în continuare ”Concurs”) este organizat de către societatea SNKRIND SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5106/2015, cod unic de înregistrare 34429660, în calitate de operator de date cu caracter personal (în continuare ,,Organizatorul’’ sau „Sneaker Industry”)

1.2.  Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, îndeplinind condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului Regulament, vor participa la Concurs (denumite în continuare „Participanți”).

1.3.  Prin participarea la Concurs se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

2.    PREMIUL

 

2.1.  Organizatorul scoate la vânzare noul produs AIR JORDAN (brand) 3 RETRO (tip), în ediție limitată.

2.2.  Premiul câștigat de participanții câștigători va consta în posibilitatea de a achiziționa produsele puse la dispoziție de către Organizator, în ediție limitată la prețul de 1249 lei.

 

2.3.  Participanții câștigători vor putea achiziționa, în condițiile prezentului regulament, un singur produs din cele avute la dispoziție de către Organizator.

 

3.    LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

3.1.   Concursul se va desfășura online, pe platforma web (siteul) Organizatorului, respectiv https://sneakerindustry.ro/ro/, pe pagina https://sneakerindustry.ro/ro/content/19-raffle-air-jordan-3-retro-white-cement-reimagined.

 

4.    CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

4.1.  Concursul este destinat tuturor persoanelor care doresc livrarea pe teritoriul României.

4.2.  Participanții se pot înscrie o singură dată la concurs, iar nerespectarea acestei condiţii atrage invalidarea înscrierii participantului.

4.3.  Participarea nu implică nicio taxă şi nicio obligaţie a participantului, cu excepţia respectării regulamentului.

4.4.  Angajații societății organizatoare au dreptul de a participa la concursul organizat de către aceasta, cu respectarea tuturor condițiilor impuse de prezentul Regulament, ca orice alt participant.

 

5.    MECANISMUL DE PARTICIPARE

 

5.1.  Participantul se va înscrie în urmatoarele 6 zile de la publicarea anunțului de organizare a concursului de către Organizator.

5.2.  Participantul se va înscrie pe platforma în cadrul căreia se va organiza concursul, menționată la art. 3.1. al prezentului Regulament.

5.3.  Participantul va accesa platforma și va selecta concursul la care dorește să se înscrie, recitind pașii de înscriere menționați și în descrierea produsului ce face obiectul concursului.

5.4.   Participantul se va înscrie prin formularul pus la dispoziție de către Organizator la linkul menționat la punctul 3.1, completând toate câmpurile afișate în formularul de înscriere.

5.5.  Participantul se va înscrie printr-un comentariu la postarea Organizatorului referitoare la desfășurarea concursului, în care va eticheta (tag) 3 persoane.

5.6.  Participantul nu va avea posibilitatea, pe tot parcursul desfășurării concursului, să modifice datele furnizate Organizatorului prin înscriere.

5.7.  Participantul va distribui postarea Organizatorului, în cadrul căreia s-a și înscris prin comentariul menționat mai sus, pe pagina proprie de instagram/facebook (story/postare), distribuire în care va eticheta și pagina de instagram/facebook a Organizatorului.

5.8.  Participantul se va asigura că „urmărește” pagina de instagram/facebook a Organizatorului, accesând butonul de follow/urmărește/like/îmi place.

5.9.  Participantul se va considera înscris doar după îndeplinirea tuturor condițiilor menționate la art. 5.4, 5.5, 5.7 si 5.8 al prezentului Regulament.

5.10.  Participantul nu își poate anula înscrierea, acesta rezervându-și dreptul de a nu achiziționa produsul ce face obiectul concursului.

5.11.   În termen de 24 de ore lucratoare de la finalizarea perioadei de înscriere, organizatorul va efectua extragerea, prin intermediul site-ului http://namepicker.net/.

5.12.  Extragerea/tragerea la sorți NU este o loterie publicitară şi NU conferă participanţilor şansa unui câştig material.

5.13.  Organizatorul își rezervă dreptul de a nu anunța public câștigătorii, aceștia din urmă urmând a fi contactați în privat.

5.14.  Participantul câștigător va fi anunțat de către Organizator, prin intermediul unui e-mail privat transmis pe adresa de e-mail cu care participantul s-a înscris.

5.15. Prin mesajul transmis, Organizatorul îi va comunica participantului că a câștigat șansa de a achiziționa produsul în ediție limitată, precum și obligația acestuia ca, în termen de 24 de ore de la primirea mesajului, să acceseze linkul de plată transmis de către Organizator și să achite produsul rezervat.

5.16. Răspunsul Participantului prevăzut la articolul precedent, formulat cu depășirea termenului de 24 de ore, nu va fi luat în considerare de către Organizator.

5.17. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica datele furnizate de către câștigători în vederea asigurării unicității acestora și a prevenirii unei posibile încălcări a prevederilor art. 2.3 și art. 4.2 ale prezentului Regulament.

 

6.    INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI

 

6.1.  Intrarea în posesia premiului, respectiv achiziționarea produsului scos la vânzare de către Organizator, va avea loc exclusiv prin intermediul livrării, achiziționarea produsului din magazinele Organizatorului de către participant nefiind permisă.

6.2.  Organizatorul se angajează să predea produsul firmei de livrare în maximum 3 zile de la anunțarea câștigătorului.

6.3.   Participantul va primi de la Organizator, printr-o notificare privată pe adresa de e-mail cu care participantul s-a înscris, AWB-ul de transmitere a produsului la adresa de livrare.

6.4.  Participantul va achita produsul achiziționat în sistem plata online cu cardul, înainte ca Organizatorul să expedieze perechea. Plata în sistem ramburs nu este acceptată. Posesorul cardului folosit pentru a efecuta plata trebuie să coincidă cu numele câștigătorului. În cazul în care aceste date difera, comanda va fi anulată.

6.5.  Prețul de achiziție al produsului va rămâne cel prevăzut la art. 2.2 al prezentului Regulament, neputând fi cumulat cu nicio altă promoție/reducere pe care Participantul o deține în legătură cu alte produse decât cele ce fac obiectul prezentului concurs și furnizate de către Organizator sau ca urmare a altor raporturi existente între Participant și Organizator.

6.6.  În cazul indisponibilității Participantului câștigător de a revendica premiul la momentul livrării acestuia sau a neîndeplinirii condițiilor impuse de prezentul regulament, acesta nu va mai putea achiziționa produsul.

6.7.  Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, printr-o decizie internă, neadusă la cunoștința publicului, cum va gestiona premiile nerevendicate.

 

7.    LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

7.1.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nicio eroare din datele furnizate de către participanți, corectitudinea acestor date fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților.

7.2.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului.

7.3.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru neinformarea Participanților despre eventualele modificări apărute în legătură cu desfășurarea concursului, dacă acestea au avut loc cu respectarea art. 9.6 al prezentului regulament.

7.4.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru livrarea întârziată/nelivrarea produsului, cât timp prevederile art. 6.2 și art. 6.3 ale prezentului Regulament au fost respectate.

 

8.    CONFIDENȚIALITATEA DATELOR/PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

8.1.  Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

8.2.  Datele oferite de către Participanți, la momentul înscrierii și la momentul confirmării de către aceștia a cașității de câștigători (datele de livrare și de facturare), vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul acestora și vor putea fi folosite doar în legătură cu desfășurarea concursului.

8.3.  Organizatorul va lua măsurile necesare împotriva utilizării, reproducerii, divulgării, transferării, dezvăluirii sau publicării neautorizate a datelor cu caracter personal colectate în vederea desfășurării concursului.

8.4.  Organizatorul va răspunde cererilor privind exercitarea de către Participant a drepturilor ce rezultă din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

9.    ALTE CLAUZE

 

9.1.  În cazul nerespectării oricăreia dintre condițiile prevăzute de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica Participanții în cauză.

9.2.  În eventualitatea unei neînțelegeri cu privire la validitatea unei participări, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3.  Prin înscrierea la concursul desfășurat de către Organizator, Participantul declară că este de acord cu toate condițiile de participare, inclusiv cu prevederile acestui Regulament.

9.4.  Prin înscrierea la concursul desfășurat de către Organizator, Participantul declară că este de acord să fie contactat de către Organizator, conform art. 5.13 și art. 6.3 din prezentul Regulament, în vederea comunicării acestuia calitatea de câștigător, a linkului de plată și a AWB-ului de trimitere.

9.5.  Participantul declară că acceptă calendarul de desfășurare a concursului, luat la cunoștință prin prezentul Regulament.

9.6.  Orice modificări legate de implementarea condițiilor de desfășurare a concursului vor fi comunicate de către Organizator Participanților prin aceeași modalitate de aducere la cunoștința publicului despre existența concursului.